אני חובשת שני כובעים מקצועיים: הראשון בתחום החברה האזרחית והיזמות החברתית, והשני פיתוח תשתיות ושירותים יישוביים לאזרחים ותיקים ולזקנה. רינת בן ון rinat ben noon

התחלתי את דרכי המקצועית כגיאוגרפית בפיתוח מוניציפלי כלכלי וחברתי. רכשתי ניסיון רב בעריכת תכניות אב יישוביות, פרוגרמות לשטחי ציבור וייעוץ חברתי לתוכניות אב ומתאר, בקהילות חברתיות ישראליות שונות. 

עם ההבנה שפיתוח יישובי הוא נגזרת של החברה והקהילה התחלתי להתעמק בתחום התארגנויות אזרחיות. בתקופת לימודי הדוקטורט עבדתי במרכז לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן גוריון בנגב, כמנהלת מאגר המידע ובחקירת הרקע החברתי והקהילתי של מקימי עמותות. תקופה זו בסיסה את מיומנותי בתחום מיפוי ומידול עמותות וארגונים אזרחיים.
 בשנת 2013 ערכתי ) מיפוי רחב של כלל החברה האזרחית עבור משלחת האיחוד האירופאי בישראל (עם Beatriz Sanz Corella). מחקר זה נערך באמצעות עשרות ראיונות וקבוצות מיקוד. בעקבותיו, (2014) ערכתי מיפוי נוסף עבור האיחוד האירופאי . בנוסף חקרתי את תחום עמותות החינוך (2008), עמותות נוער, צעירים וצעירות במצבי סיכון (2017) וכתבתי נייר עמדה בנושא ארגוני גג במגזר השלישי עבור מנהיגות אזרחית (2018).אני חברת סגל בתכנית רבין למנהיגות בבינתחומי הרצליה, כמנחה ואחראית על קידום פרויקטים חברתיים, וחברה בקבוצת למידה בינלאומית בנושא לימוד יזמות חברתית במוסדות אקדמאיים ובקהילה (https://www.silice.eu/).

בשנת 2010, התוודעתי לתחום התכנון לאזרחים ותיקים, תחום חלוצי בישראל ובעולם; מה משמעות תכנון עבור אוכלוסייה מבוגרת? במה הצרכים שלהם שונים מקבוצות גיל אחרות? ואיך המערכת העירונית ומשרדי הממשלה יכולים לתמוך באיכות חייהם?
בעזרת יכולת למידה, חדשנות ויצירתיות בייזום של פרויקטים חברתיים, צללתי לעומק הידע המעשי בחקר תכניות, פרויקטים וניסיון מצטבר במקומות אחרים בעולם. כיום אני מקדמת את התחום באמצעות מחקר אקדמי ולימוד (HIT בחולון) , תכנון וייעוץ לעיריות, מחקרים אקדמיים, מחקרים מעשים וניירות מדיניות לעמותות ומשרדי ממשלה.