מהתקשורת

Studies and social programs                                                                        מחקרים ותכניות חברתיות

תכנון ערים לזיקנה/ עיר ידידותית גיל

מצגת השולחן העגול במשרד הבינוי והשיכון 23.7.20

מצגת מחקר - זקנים השוהים במרחבים ציבורים פתוחים

הוכן לכנס האגודה הישראלית לגרונטולוגיה , 2018

Housing for senior citizens

An international survey of policies and programs, and a telephone survey among aged 70 and over

בחינת אפשרויות דיור לאזרחים ותיקים

מחקר שנערך עבור המשרד לשוויון חברתי

Older adult's outdoor allonliness- research

Presented at the Nordic Congress of Gerontology (23 NKG) Tampere, Finland 2016

חולון עיר ידידותית גיל

תכנית האב לאזרחים ותיקים בחולון 2014

Senior Citizen's Service Guide: a tool to expand the circle of service providers and improve access to information

presented in the AFCC Webinar 202, 2015

מיפוי עמותות נוער, צעירים וצעירות במצבי סיכון

מחקר בהזמנת המשרד לעבודה, רווחה ושירותים חברתיים


Mapping of Teen and Young People (ages 13-25) At Risk NPOs

Submitted to the Ministry of Labor, Welfare and Social Services, Israel

מידול עבודת ארגוני גג
תפקידים ואתגרים בייצוג ארגונים שלא למטרות רווח

נערך עם מנהיגות אזרחית- ארגון הגג של המגזר השלישי ב

Umbrella Organizations in Israel: Roles and Challenges in Representing Non-Profit Organizations

Written for Civic Leadership. The Israeli Civic Leadership Association
http://migzar3.org.il

מחקר פעולה עם אזרחים ותיקים: תכנון מקומות ישיבה במרחב הציבורי

נערך ביחד עם ארז מולאי- מעצב חברתי במסגרת תערוכה במוזיאון העיצוב בחולון: "הצל"

Mapping study of Civil Society Organisations in Israel December 2013

Written with Ms. Beatriz Sanz Corella