ארגוני החברה האזרחית מהווים כלי ביטוי, ייצוג ופיתוח שירותים עבור קהילות חברתיות, מקצועיות ואחרות. הם מאפשרים להשמיע קול שונה מהרוב האלקטורלי, לפתח ידע, לחדש דעות ולהשפיע על דעת הקהל ועל סדר היום המדיני החברתי. מטרת מחקרי מיפוי ארגוני חברה אזרחית היא לבחון את היקף עבודתם והשפעתם- במרחב המקומי ובקרב קהלי היעד שלהם, ובמרחב המדינתי ובקרב מחוקקים, רגולטורים ועוד. מיפוי ארגונים עוסק באיתור ואפיון קבוצות עמותות, אבחון דפוסי פעילותם ומערכת היחסים בין הארגונים עצמם לבין רשויות המדינה.

מחקרים ומיפוי ארגוני חברה אזרחית

מיפוי ארגוני חברה אזרחית כולל שני רבדים: הרובד הראשון הוא תיאור תמהיל וכמויות הארגונים האזרחיים לפי תחומי עבודה, שיטות פעולה, קהלי יעד ועוד. הרובד השני כולל את  הרכב ומבנה מרחב הארגונים והשפעתו על יכולת הארגונים לקדם את מטרותיהן במרחב הציבורי ועם מוסדות ממשלתיים

מיפוי ארגוני החברה האזרחית בישראל, עבור משלחת האיחוד האירופאי לישראל, 2013 

מיפוי עמותות חינוך הפעולות בתוך מערכת החינוך, 2007

מיפוי ארגוני נוער, צעירים וצעירות במצבי סיכון, עבור משרד הרווחה, 2017

מידול עבודת ארגוני גג, עבור מנהיגות אזרחית, 2018

פיתוח פרויקטים ויוזמות חברתיות

יוזמה חברתית היא מענה חדשני לצורך חברתי שיכול להשפיע על סביבת החיים ואיכות החיים. מודל עבודה לפיתוח פרויקט חברתי או יוזמה חברתית, המוצע כולל מרכיבים של למדנות ויצירתיות, בנית שיתופי פעולה בין בעלי העניין ושיתוף מלא של קהלי היעד בתהליך הפיתוח וההפעלה. 
תכנית למניעת בדידות בקרב זקנים, עבור עירית חולון: הקמת קהילת תמיכה בזקנים בודדים, חברי מועדוני הגמלאים

ליווי הקמת פרויקטים חברתיים במסגרת תכנית רבין למנהיגות:

ליווי ומידול עבודת עמותות

עמותות רבות פועלות בשטח, בתחומים חדשניים ועבור קהלים ממוקדים, מפתחות תוך כדי תנועה שיטות עבודה מקוריות בתחום עיסוקן.
מטרת מידול וליווי עבודת העמותות הוא להעלות על הכתב את שיטת העבודה על מנת להעריך את עבודת העמותות וביצועיהן ועל מנת לשתף ולחלוק את מודל העבודה עם ארגונים וקהילות נוספות.
דוגמאות לעבודות בתחום: עמותת והדרת- לקידום תעסוקת אזרחים ותיקים ועמותת גשר לעתיד