"סביבת מגורים טובה" לעת זקנה עוסקת בחיבור שבין השינויים ביכולות האישיות לבין התנאים בסביבת המגורים.
לרשויות מוניציפליות, משרדי הממשלה וארגונים ממלכתיים נוספים יש תפקיד חשוב בפיתוח ויצירת סביבת חיים המאפשרת הזדקנות טובה.  לצד רשויות ממלכתיות, גם התארגנויות אזרחים ותיקים עוסקות בייזום, הקמה והפעלת שירותים ותשתיות לאזרחים ותיקים. מדיור ועד מערכות שירותים הדדיות, יוזמות לטובת הקהילה בכלל ועבור אזרחים ותיקים בפרט.

אני מציעה שירותי ייעוץ ותכנון פרויקטים, לפיתוח שירותים ותשתיות לאזרחים ותיקים, בתחומי ההנדסה,תשתיות, חברה ושירותים. 
רכשתי ניסיון רב בתכנון ויישום תכנית עיר ידידותית גיל,  בעיריית חולון, במחקר אקדמי ולימוד (ב-HIT בחולון), ובמחקר מעשי עבור משרדי ממשלה וארגונים אזרחיים. 
ערכתי תכניות אב נושאיות, פיתחתי פרויקטים קהילתיים ושירותים חדשניים ועוד. ר

תכניות ופרויקטים בתחום עיר ידידותית גיל Age Friendly City

תכנית  עיר ידידותית גיל

עד שנות ה- 2000, תכניות אב לאזרחים ותיקים או לתחום הזקנה עסקו בעיקר בתחומי הרווחה; תכנון פרוגרמתי של מערכת הרווחה והסיעוד. בשנת 2007 יצאה לדרך התכנית הבינלאומית: "ערים ידידותיות גיל" על ידי ארגון הבריאות העולמי (WHO). תכנית זו רואה את כל מכלול חייו וסביבת המגורים והחברה של האדם הזקן, חותרת להכיל את הזקנים בכל מערכות הציבוריות, ולאפשר לאנשים זקנים להמשיך להיות חלק מהקהילה והחברה, ללא קשר לגילם. תכנית זו עריר ידידותית גיל עוסקת במגוון נושאים מתעסוקה בשכר והתנדבות ועד תכנון פיסי של היישובים, תחבורה, דיור, תקשורת ומידע, ונושאים נוספים אשר הולכים ומצטרפים עם התפתחות הידע.

הייחוד בתכנון והובלת תכנון "עיר ידידותית גיל" היא בצורך בידע רב תחומי ,לצד יצירת שיתופי פעולה בין בעלי תפקידים במקצועות שונים: תכנון פיסי עם תכנון חברתי. 

 

מטרת תכנית האב לאזרחים ותיקים היא יצירת תשתיות עירוניות; פיסיות וחברתיות, אשר יתמכו בתושבי העיר המבוגרים ובתהליך ההזדקנות של כלל התושבים, לאורך כל חיינו. ה תהליך התכנון כולל:

  אפיון את התושבים המבוגרים של גבעתיים ואת צרכיהם, בהווה והעתיד: מה משמעות איכות חיים עבור התושבים הוותיקים בעיר?

§        בחינת את מערכת השירותים הקיימת וסביבת המגורים של התושבים המבוגרים 

      הצעת  תכניות ופרויקטים לפיתוח שירותים ותשתיות שיאפשרו לתושבים המבוגרים למצות את יכולותיהם ומהוויהם , ולהמשיך להתנהל בשגרת חייהם, באופן עצמאי ואוטונומי§        

 

שילוב נושא האזרחים הוותיקים בכל תכניות האב העירוניות

לכל תכנית עירונית יש השפעה על רווחת התושבים הוותיקים: תכנית אב לספורט, לתרבות וקהילה, תכנית אב ומתאר יישובית, פרוגרמות לדיור כללי ולדיור מוגן, תיירות ועוד

תכנית אב לשכונות ידידותיות גיל

פיתוח סביבת חיים תומכת הזדקנות פעילה: בחינת התשתיות הפיסיות, השירותיות והחברתיות בשכונה, בהתאם ליכולות ולצרכים של הזקנים המתגוררים בשכונה 

פרוגרמה לשטחי ציבור מבנים ושירותים לאזרחים ותיקים

פרוגרמה לשטחים ומבנים הדרושים לשירותים עבור אזרחים ותיקים בכל התחומים: רווחה, חברה והתנדבות, תרבות וספורט ובריאות

פרוגרמה חברתית ופיסית לתכנון ועיצוב רחובות היישוב

עבור זקנים רבים הרחוב, השטחים הציבוריים הפתוחים, המרכז המסחרי השכונתי ורחובות מרכז העיר הם מקום משמעותי במעגלי התנועה והחברה. פרויקט זה כולל הגדרת הצרכים של האזרחים הוותיקים מרחובות העיר, אבחון התשתיות העירוניות הקיימות ותכנון תכנית עיצובית וחברתית מתאימה

פרוגרמה עירונית לדיור לאזרחים ותיקים ושילובם בתכניות להתחדשות עירונית

אתגר הדיור

אחד האתגרים העירוניים הוא פתרונות דיור לתושבים המבוגרים של העיר. האתגר הוא בהתאמת התכנון הפנימי של הדירה או הבית, הנגישות מהדירה אל הרחוב והקהילה, תשתיות  ישנות ועוד. זאת ועוד, במרבית השכונות הוותיקות של הערים, בהן מתוכנן התחדשות עירונית יש ריכוזים של מגורי תושבים מבוגרים. לתכניות אלו יש השפעה גדולה על רווחת התושבים המבוגרים. מצד אחד זו הזדמנות לשפר את דירותם וסביבת חייהם ומצד אחר הצורך לעבור דירה לתקופת הבנייה או לחלופין המשך מגורים באתר הבנייה, עלולים לפגוע בשיגרת חייהם, ברווחתם ובטיחותם.

בשנת 2018, נערך מחקר, על ידי ד"ר רינת בן נון, עבור המשרד לשוויון חברתי, בנושא אפשרויות דיור חדשניות לאזרחים ותיקים עצמאיים. המחקר שימש בסיס להמלצות למטה הדיור הלאומי, ולתוכנית לאומית בנושא דיור מוגן לאזרחים ותיקים במעמד הביניים.

המחקר נדרש לצורך לייצר פתרונות דיור לזקנים עצמאיים, שאינם זכאים לדיור ציבורי ומהצד האחר אינם יכולים לעמוד במחירי הדיור המוגן האקסלוסיבי. המחקר סקר מדיניות מדינות מובילות ופתרונות חדשניים במדינות אחרות, וכן סקר טלפוני בקרב בני 70 ומעלה בישראל. (קישור למחקר הדיור)

פרוגמה עירונית לדיור לאזרחים ותיקים
פרוגרמה לדיור לאזרחים ותיקים כוללת אפיון צרכי הדיור של התושבים המבוגרים ביישוב, אפשרויות הדיור הקיימות, ותכנית להרחבת אפשרויות הדיור בשוק הדיור הכללי ובמרחבי דיור ייעודים לאזרחים ותיקים. הפרוגמה כוללת פתרונות לאורך החיים. מגורים בדירות ובתים פרטיים המצריך פיתוח סל שירותים עירוני, לצד אפשרויות דיור חדשניות במתחמי דיור ייעודים לאזרחים ותיקים. 
הפרוגרמה העירונית היא רב מימדית וכוללת התייחסות לשטחים, מבנים ופיזורם בשכונות העיר.

שירותים ויוזמות חברתיות לאזרחים ותיקים

פיתוח מדריך שירותים לאזרחים ותיקים

מדריך זה פותח בפני התושבים המבוגרים מגוון תחומי פעילות המיועדים לכלל קהל המבוגר בעיר, נותן השראה לפעילויות ייחודיות מהארץ ומהעולם, ומעודד יצירת יוזמות חדשות עבור הקהל האזרחים הוותיקים.

יידוע והסברה- פיתוח אמצעיים להפצת מידע בקרב אזרחים ותיקים בדרכים שונות

לוח מודעות לאזרחים ותיקים מודבק2

פיתוח קהילת עסקים מקומיים למען תושבי השכונה הזקנים

סביבת המגורים של התושב הזקן מהווה את מרכז חייו, והעסקים בשכונתו מהווים חלק עיקרי ממערכת השירותים הנגישה לו ואף חלק מהמעגל החברתי שלו. בפרויקט זה מגויסים בעלי העסקים לשיפור איכות החיים של הקונים הזקנים.

פיתוח התארגנויות אזרחים ותיקים למען אזרחים ותיקים, ליצירת והפעלת מערכת שירותים הדדית

מצגת בנושא NORC- קהילות לתמיכה הדדית  של אזרחים ותיקים 

תכנית NORC לתמיכה מבוססת קהילה

ניהול שיתוף האזרחים הוותיקים בתהליך פיתוח מוצרים טכנולוגים

שירות לחברות המקדמות פיתוחים של מוצרים טכנולוגים ושירותים אחרים לזיקנה.
למרות קיומם בשוק של מוצרים טכנולוגים ואחרים לרווחת אזרחים ותיקים, מרבית האזרחים הוותיקים אינם משתמשים בהם. מחקרים מראים כי שיתוף קהל הצרכנים המבוגר בתהליך הפיתוח מוביל לפתרונות מתאימים יותר, ושיווק מהיר יותר.

הרצאות בתחום אזרחים ותיקים

הרצאות לבעלי תפקידים בראשויות המקומיות

הרצאה בנושא תכנון פיסי עירוני לרווחת אזרחים ותיקים– מה תפקיד מערכות התכנון והתשתיות בקידום סביבות המגורים של התושבים הזקנים, פרויקטים מהארץ ומהעולם

הרצאה בנושא בנית מדיניות עירונית ביחס לאזרחים ותיקים? כיצד העיר יכולה לתמוך בתושביה המבוגרים? וכיצד מתמודדות ערים בעולם עם אתגר הזדקנות האוכלוסייה

קהילות אזרחים ותיקים למען אזרחים ותיקים

ההרצאה יכולה להוות השראה ופתח לבנית התארגנויות אזרחים ותיקים לתמיכה הדדית

אפשרויות דיור מותאמות לאזרחים ותיקים בקהילה

הרצאה זו תעסוק באופן שבו ערים יכולות לפתח מערך דיור מתאים לתושביהם המבוגרים, בשוק הדיור הכללי ובאמצעות מתחמי דיור משותפים

הרצאות לאזרחים ותיקים

ההרצאות והפרויקט המוצגים פה עוסקים בנושאים החדשניים ביותר עבור אזרחים ותיקים: יזמות חברתית, טכנולוגיה ודיור, הנתפסים כ"מיועדים לצעירים".

נושאי ההרצאות מתאימים גם לאנשי מקצוע בתחום אזרחים ותיקים וגם לאזרחים ותיקים בעצמם, לכל קהל נבנית מצגת רלוונטית לכישוריו ותפקידיו.

יזמות חברתית של אזרחים ותיקים

ההרצאה יכולה להוות בסיס לתהליך פיתוח יוזמות חברתיות על ידי אזרחים ותיקים

נשים זקנות משנות תפיסות שמרניות בעולם האופנה

היכרות עם אמצעים טכנולוגיים חדשנים לשירות אזרחים ותיקים

אפשרויות דיור מותאמות לאזרחים ותיקים בקהילה

הרצאה זו תעסוק באופן שבו  אדם מבוגר יכול לשפר את איכות סביבת מגוריו באופן שתאפשר לו המשך חיים עצמאיים

להזמנת הרצאה צרו קשר:

ד"ר רינת בן נון 054-3361941

bnmrinat@gmail.com